• สอบถามข้อมูล : 02-813-4792
  • Email : ponyot.y@siambps.com

About Us

Bangkok Poly Sheet Company Limited has been established around 40 years ago by Mr.Kamthorn Yongkarnchanathorn At the beginning, the business starting form his Own small factory at Sao-chingcha, Bangkok to produce and supply small plastic extruder such as PVC water hose and bumper guard at that time.

The company rapidly growth by receiving trustworthiness from business partners because of his patience, diligence and honesty. With the vision of founder, the factory has been moved to bigger arrears at Nong Kham with 3 rais to increase productivity and business expansion. At this factory, we produce plastic sheet, plastic molding and forming for fender, mudguard and etc.

From satisfied operating performance, recently the company was formed as a joint venture with Japanese firm to produce plastic film. The new factory is located in Omnoi, Samut Sakhon with 10 rais areas. In the near future, we plan to expand our business by building new factory in Ban-pho, Chachoengsao with spaces more then 20 rais.

Looking ahead, Bangkok Poly Sheet will continue its historic reputation and do the business under K.Kamthorn’s motto “Diligence, Patience and Honesty” to achieve company goal.    

บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 40 ปืที่แล้วโดย คุณ Kamthorn Yongkarnchanathorn เป็นผู้ก่อตั้ง แรกเริ่มธุรกิจเริ่มต้นจากโรงงานเล็ก ๆ ของตัวเองที่เสาชิงช้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอัดรีดพลาสติกขนาดเล็ก เช่น ท่อน้ำ PVC และกันชน ในตอนนั้นบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจากความอดทน ขยันและความซื่อสัตย์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งโรงงาน จึงได้ดำเนินการย้ายไปสู่โรงงานที่ใหญ่ขึ้นที่เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่กว่า 3 ไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขยายธุรกิจ ที่โรงงานนี้เราผลิตแผ่นพลาสติกขึ้นรูป บังโคลน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไหล่ยนต์ต่าง ๆ จากผลดำเนินงานที่น่าพอใจ บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัทร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อผลิตฟิล์มพลาสติก โรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภออ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่กว่า 10 ไร่ ในอนาคตอันใกล้นี้เรามีแผนที่จะขยายธุรกิจของเราโดยการสร้างโรงงานใหม่ที่อำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเล็งพื้นที่ไว้กว่า 20 ไร่ และในอนาคต บริษัท บางกอกโพลีชีท จำกัด จะยังคงสร้างชื่อเสียงและดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ขยัน อดทน และซื่อสัตย์” เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท